Hem

 • Vi har öppnat för avsiktsförklaringar!

  Vi har öppnat för avsiktsförklaringar!

  Vi är glada att ha öppnat för avsiktsförklaringar ifrån näringslivet!
  Lämna era avsiktsförklaringar här: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IBDLdVpiw0eFwrRe3UBrB8VGr8XpnWFArLTzBE-2ncJUQ0RPRElTWkxYR1VFUUw2WEZZOERZNlVJUi4u

 • Vår vision: Från YH till Gymnasieskola

  Vår vision: Från YH till Gymnasieskola

  I vårt tidigare inlägg klargjorde vi för våra planera att etablera Tekniska Riksakademin som ett märke inom YH-världen. Men ytterligare en vision för Akademin är att etablera en lika moderna skolgång för Sveriges gymnasieelever.

  Distansbaserade gymnasiestudier erbjuder en mängd fördelar jämfört med traditionella tillvägagångssätt. Här är bara några snabba:

  1. Flexibilitet: Studerande kan arbeta i eget tempo och planera sin tid på ett sätt som passar deras scheman och livsstil.
  2. Kostnadseffektivitet: Studier på distans är oftast billigare än traditionella skolformer, eftersom de inte kräver kostnader för boende, resor eller kläder.
  3. Tillgänglighet: Distansstudier är tillgängliga för personer som bor på landsbygden eller i områden där det inte finns några traditionella gymnasier nära till hands.
  4. Ökad självständighet: Genom att studera på egen hand, får studerande möjlighet att utveckla sina självständiga lärandefärdigheter och förbättra sin självdisciplin.
  5. Bredare utbud av kurser: Distansbaserade gymnasiestudier erbjuder ofta ett större utbud av kurser och program än vad som är möjligt på traditionella gymnasier.

  Tillsammans bildar dessa fördelar en stark argumentation för varför distansbaserade gymnasiestudier är gynnsamma och hur Tekniska Riksakademin räknar med att åstadkomma bättre resultat än Sveriges genomsnittliga gymnasieskolor. Vi visionerna hur en bättre studentupplevelse kommer leda till en tryggare skolmiljö och bättre elevhälsa samt betyg.

 • Varför Öppna Riksakademin?

  Varför Öppna Riksakademin?

  Sverige står inför en snabbt föränderlig arbetsmarknad där digitalisering och teknikutveckling spelar en allt större roll. För att möta framtidens arbetsmarknadsbehov behövs kompetenta yrkesutbildningar inom modern-IT.

  En modern yrkeshögskola med fokus på IT-utbildning kan bidra till att skapa kompetent arbetskraft som kan hantera de nya utmaningar och möjligheter som den digitala revolutionen medför. En sådan yrkeshögskola kan också bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft på en global arbetsmarknad där kunskap och kompetens inom IT är avgörande.

  Det är här vår distansbaserade skola Tekniska Riksakademin kommer in i bilden med ett modernt koncept;
  en distansbaserad och digitaliserad skolgång som kan stärka en yrkeshögskolas utbildning inom IT på flera sätt.

  För det första ger en sådan modell en större flexibilitet för studenterna, eftersom de kan lära sig när och var som helst, så länge de har tillgång till en internetuppkoppling. Detta gör det möjligt för studenter att balansera studier med andra åtaganden, såsom arbete eller familj.

  För det andra erbjuder en digitaliserad skolgång tillgång till en mängd lärresurser och verktyg, såsom videor, e-böcker och interaktiva simuleringar, som kan stärka studenternas lärande och förståelse. En distansbaserad utbildning möjliggör också för samarbete och kollaboration mellan studenter, näringsliv och lärare, oavsett geografiskt avstånd.

  För det tredje minskar en digitaliserad skolgång kostnaderna för både studenter och skolan, eftersom det inte krävs fysiska lokaler eller utrustning. En distansbaserad utbildning gör också det möjligt för skolan att nå en bredare studentgrupp, inklusive dem som bor på landsbygden eller i andra delar av världen.

  Med allt detta i åtanke känns etableringen av en modern digitaliserad skola som det enda rätta beslutet!

  Slutligen, genom att använda den senaste tekniken och digitala verktygen, kan en distansbaserad och digitaliserad yrkeshögskola för IT utbilda studenter i de senaste trenderna och teknikerna inom branschen. Detta bidrar till att säkerställa att studenterna är förberedda för framtidens arbetsmarknad och har den kunskap och kompetens som krävs för att bli som allra vassast.