Know Us Better

Om Oss

Tekniska Riksakademins Historia

Tekniska Riksakademin grundades av Ludwig Simonsson 2023 igenom bolaget SIHC. Efter flera år som akademisk utbildare och med verksamhet som stöttade det Svenska skolväsendet togs beslutet att ansöka om att etablera en egen skolverksamhet. 

Detta med visionen att modernisera och digitalisera skolgången medans den samtidigt tillgängliggörs för alla.

Igenom att influeras av den amerikanska skolgången och den mer trygga och stärkande upplevelsen som hades där ville Simonsson etablera något likvärdigt. En skola med aktiva lärare, trygga och hälsosamma elever som presterar väl igenom en digitaliserad studietid unika för individens förutsättningar.

Tekniska Riksakademin hoppas att nu bli igenkänt som just detta runt om i Sverige med sina olika skolengagemang.

Vår Filosofi

Med en prioritet i individens upplevelse av skolgången så är Tekniska Riksakademins filosofi enkel. Värna om elevens välmående så kommer prestationerna frodas.

Från Start Till Mål

Riksakademins Team har målet att föra varje individ in i sitt individuella mål. Genom att stötta er igenom hela resan så skall vi se till att ni står med examen vid studietidens slut.

Med Globala Möjligheter

Vår akademi erkänner värdet av globala samarbeten och limiterar därför inte våra elever eller resurser till Sverige. Med internationella möjligheter och interaktioner är vi speciella.

Ett Unikt Campus

Med en digitaliserad variant av skolgången så är även vårt Campus unikt. Inga hårda trästolar eller sega dagar i salen. Vid Tekniska Riksakademin fokuserar vi på att finnas tillgängliga när det passar er.
Från hemmet till arbetsplatsen så är vi flexibla. 

Vi ses för att det är kul och när de studerande vill!

Världskänd Examen

Då vi baserar mycket av våra studie-erbjudande på världskända certifieringar och diplomeringar blir inte er examen riktigt som alla andras. Ni kommer erhålla en Yrkesexamen men även stå inför möjligheterna att globalt igenkännas med de certifieringar ni kan välja att ta efteråt med era nya kompetenser.

Starka Nätverk

Med tydliga och starkt knutna kontakter i näringslivet så är allt vi gör förknippat med dagens ledande verksamheter och arbetsprofiler. Ta del av vårt nätverk, utöka ert, och bygg en stabil framtid med likasinnade yrkeskollegor.